CO2RE – Collaborate to Renew (forprosjekt)

Forprosjektet CO2RE – Collaborate to Renew skal kartlegge ulika metoder for hvordan regioner/kommuner kan gå fram for å både redusere sine utslipp av drivhusgasser og skape økt bærekraftig vekst. Prosjektet vil skape en grenseoverskridende oppskrift for økt konkurransekraft med miljøspørsmål i fokus og kartleggningen skal ligge til grunn for implementeringen av en eller flere metoder som framgår av forprosjektets anbefalinger og resultat.

 

Norsk prosjekteier

Aust-Agder fylkeskommune

Prosjektperiode

01.09.2013 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 230728 Kjell

Total: 125 800 €