COBEN

COBEN – Delivering Community Benefits of Civic Energy

Samfunnet er en sentral drivkraft bak overgangen til fornybare energikider, men de samme samfunnsaktørene spiller fortsatt en underutviklet rolle i energimarkedet. Prosjektet skal støtte utviklingen fra nisje til mainstream ved å legge til rette for en forskyvning av verdikjedene fra sentraliserte til samfunnsbaserte verktøy for å gi konkrete økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler for innbyggerne.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Øsfold

Prosjektperiode

01.10.2016 - 30.09.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 223 222 €

Total: 4 620 508 €

Ekstern prosjektinfo

http://northsearegion.eu/coben#

Andre partnere

Landkreis Osnabrück (DE)
Stiftung Fachhochschule Osnabrück (DE)
Gemeente Emmen (NL)
Energy Savings Trust Scotland (UK)
Ringkøbing-Skjern Kommune (DK)
Provincie Oost-Vlaanderen (BE)