COINCO North

Områdets største konkurranseulempe i europeisk sammenheng er avstanden til øvrige deler av det europeiske markedet og et relativt uutnyttet potensial knyttet til befolkningsmessig tetthet, mobilitet og samarbeid for å utnytte områdets spisskompetanse innen ulike fagområder.

COINCO North skal binde ulike deler av Öresund-Kattegat-Skagerrak-området tetter sammen gjennom å arbeide for, planlegge og utrede utbygging av infrastrukturen for miljøvennlig transport og bedre forutsetninger for næringslivsutvikling, innovasjon, kultur og opplevelser. Den tyngste delen av prosjektet omhandler forbedrede infrastruktur for transport i aksen Oslo- Göteborg-Malmø.

Prosjektet springer ut av nasjonale og regionale strategier for utvikling av et tettere, grenseoverskridende samarbeid i korridoren Oslo-Gøteborg-Öresund. COINCO North vil samarbeide med IBU Öresund, som er et annet prosjekt i Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet, hvis formål er å forbedre infrastrukturen for transport i Öresundregionen.

Noen av prosjektets viktigste resultater vil være:
– En fellesforståelse av transport og næringsutviklingssituasjonen i regionen.
– Ny kunnskap som kan lede til redusert reisetid og et mer effektivt transportsystem

Norsk prosjekteier

Oslo Teknopol IKS

Kontakt

  • Knutsen, Halvor

    Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station

    +47 92 40 96 67

    Send e-post

Budsjett

Norsk bidrag: 6749741 Kjell

Total: 1.337.586 €

Andre partnere

Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Skåne, Malmö Stad, Helsingborg Stad, Vägverket region väst, Banverket, Jernbaneverket, Statens vegvesen, Göteborg & Company