COOL Bricks

Prosjektet skal finne løsninger for klimavennlige energiløsninger for eldre bygninger. Prosjektet fokuserer både på balanserte løsninger mellom teknologi, administrasjon/forvaltning og hensynet til kulturarv.

Prosjektet har ingen norske partnere, men Norsk insitutt for kulturminneforskning (NIKU) er assosiert medlem og vil markedsføre resultatene i Norge samt delta med eksperter i prosjektets rådgivende utvalg og på partnermøter.

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Prosjektperiode

17.09.2010 - 16.12.2013

Budsjett

Total: 4 308 970 €

Andre partnere

Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Urban Development and Environment
Vocational Training Centre Hamburg
City of Kiel, Department of Environment
Stockholm City Museum
Energy Agency for Southeast Sweden
Swedish National Heritage Board
Malmø
Danish Building Research Institute
Information Center for Sustainable Renovation NGO (SRIK)
Kohtla-Järve Town
The Centre for Development Programs, EMI-ECO
Vilnius Builders Training Centre
Riga City Council
Riga Technical university
European Foundation for Monuments Protection
RCTT – Republican Centre for Technology Transfer, Belarus
KIINKO