CORA

Mangelfull digitalisering på landsbygda i Nordsjøregionen begrenser deres attraktivitet overfor familier og bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen.

CORA-prosjektet ønsker å stimulere til bedre digital infrastruktur og tjenester på landsbygda. Prosjektet består av 18 partnere fra syv europeiske medlemsland. CORA-prosjektet skal hjelpe lokale myndigheter med å identifisere felles utfordringer og gi dem mulighet til å utveksle erfaringer, teste innovative løsninger og skape et mer avansert digitalt miljø.

 

Norsk prosjekteier

Eidskog kommune

Andre partnere

Intercommunale Leiedal
atene KOM GmbH
Aalborg University
Groningen Internet Exchange Foundation
Municipality of Grue
Hedmark County Council
Municipality of Kongsvinger
Municipality of Middelfart
Municipality of North Djurs
Oldambt Municipality
Municipality of South Djurs
Torsby municipality
University of Groningen
University of Lincoln
Värmland County Administrative Board
Katarina Nordmark