Crossmedia Design Norr

De ska samla forskningsresurser med koppling till mediadesign från deltagande parters universitet, skapa ett långsiktigt forskningsprogram inriktat på att fylla framtida behov inom mediasektorn och ska långsiktigt tillgodose kompetensförsörjningen till olika målgrupper (ungdomar, lärare på grundskola/gymnasium, företagare knutna till crossmedia design). Andra mål är att sprida kunskaper och erfarenheter om mediakonvergens till olika målgrupper inom regionen, skapa en avancerad teknisk miljö som möjliggör kom-petensförsörjningen och utveckla en framtida utbildningsplan för ett mastersprogram inom crossmedia design.

 

Prosjektperiode

01.04.2006 - 31.12.2007

Budsjett

Norsk bidrag: 850000 Kjell

Total: 527045 €