DigiBEST / Digital Business EcoSystem Transformation

Prosjektet skal bistå SMB-er sin evne til digital transformasjon og å ta i bruk verktøy for avansert teknologi som for eksempel 3D-printing, robotteknologi, kunstig intelligens osv. Partnerne skal blant annet gjennomføre statusanalyser, organisere workshops med demonstrasjoner og på dette grunnlaget utvikle et «veikart» for digitalisering av bedrifter.

Norsk prosjekteier

Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

01.08.2019 - 01.08.2023

Budsjett

Norsk bidrag: 330 150 NOK

Total: 1 18 563, 45 €

Andre partnere

University of Latvia (LV)

Svilluppo Basilicata SPA (IT)

Granada County Council (Provincial County of Granada) (ES)

Austria Wirtschaftsservice Gesellchaft mbH (AT)

Intermuncipal Community of Tâmega and Sousa (PT)