DIGINNO

DIGINNO – Digital Innavation Network

Prosjektet bidrar til å påskynde Østersjøregionens overgang til et felles digitalt marked gjennom grenseoverskridende samarbeid rettet mot tre konkrete utfordringer:

  • opptak av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet
  • innovasjon og interoperabilitet av offentlige tjenester
  • samarbeid og samordning av digital policy på makroregionalt nivå

DIGINNO er et flaggskip-prosjekt for EUs strategi for Østersjøregionen.

Norsk prosjekteier

Brønnøysundregistrene

Kontakt

  • Haakon Olderbakk

    Brønnøysundregistrene

    +47 913 38 993

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 107 837 €

Total: 3 510 000 €

Prosjektnettside

https://www.diginnobsr.eu/

Andre partnere

Estonian Association of Information Technology and Telecommunications (EE)

Foundation Tallinn Science Park Technopol (EE)

DIMECC Ltd. (FI)

Polish Chamber of Commerce of Electronics and Telecommunications (PL)

Latvian Information and Communications Technology Association (LV)

Ministry of Environmental Protection and Regional Development (LV)

Engineering Industries Association of Lithuania (LT)

Association INFOBALT (LT)

RISE Acero AB (SE)

Aalborg University (DK)

The Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania (LT)

Ministry of Economy of the Republic of Lithuania