Digital access to the Sámi heritage archives

Prosjektet har som formål å gjøre den samiske kulturarven mer tilgjengelig. «Digital access to the Sámi heritage archives» skal utvikle en informasjons-og kommunikasjonsteknisk plattform som kan supplere eksisterende digitale tjenester for den samiskspråklige kulturarven. Den digitale plattformen skal linke videre til ulike digitale søketjenester slik at det blir enklere for brukerne å finne fram til den informasjonen man trenger.

Norsk prosjekteier

Samearkivet

Budsjett

Norsk bidrag: 104 916 EUR

Total: 1 380 880 €

Andre partnere

Lapin yliopisto

Oulun yliopisto

Umeå Universitet

Kansallisarkisto/Saamelaisarkisto

Arkivverket