Digital læremiddeloppbygging for sydsamisk område – et forprojekt

Hvilke grunnleggende funksjoner den bør ha for å være tilpasset sydsamiske forhold. Prosjektet skal også utrede hvordan man bør utforme databaserte digitale læremiddel i samiske fag. Alt med hensyn til de tekniske og pedagosike kravenen som stilles, men også ut fra et lærer- og elevperspektiv.

 

Norsk prosjekteier

Røros videregående skole

Kontakt

  • Indset, Tor

    Sør-Trøndelag fylkeskommune

    +47 72 41 93 12

    Send e-post

Prosjektperiode

08.01.2003 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 135850 Kjell

Total: 28639 €