Digitale læremidler

Norsk prosjekteier

Røros videregående skole

Kontakt

  • Indset, Tor

    Sør-Trøndelag fylkeskommune

    +47 72 41 93 12

    Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2003 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 283700 Kjell

Total: 79327 €