Digitourism

Mål:

Fremme innovasjon i besøksnæringene gjennom økt bruk av digital teknologi (virtual- and augmented realities). Styrke koblingene mellom forskning, næringsliv og det offentlige, og sikre at digitale data er offentlig tilgjengelige for produkter og applikasjoner.

Aktiviteter:

  • Gjensidige analyser for å kartlegge behovet og potensialet for økt bruk av digital teknologi i reiseliv og besøksnæringer
  • Utveksle erfaringer, identifisere og overføre god praksis gjennom workshops og studieturer
  • Overvåke gjennomføringen av regionale handlingsplaner som er utarbeidet på grunnlag av god praksis i partnerregionene

Resultater

  • Innovasjon og økt konkurransekraft i reiselivsnæringene gjennom økt bruk av digital teknologi
  • Nye digitale realiteter-produkter
  • Økte investeringer i digitale produkter i reiselivsnæringene

Regionalt utfordringsbilde og mål med prosjektdeltakelsen

Oppland fylkeskommune (Ofk) adresserer fylkets reiselivsstrategi fra 2012 og fremover som politikkinstrument i prosjektet. Strategien har opplevelser/erfaringer, destinasjonsutvikling og markedsføring som hovedkomponentene. Oppland er en viktig reiselivsdestinasjon i Norge og det finnes mange tilbud innenfor såkalte «adrenalin-drevne» aktiviteter som rafting, paragliding og brevandring osv. Regionen har videre erfaring med å organisere store internasjonale idrettsarrangementer som OL på Lillehammer og Worldcup-renn. På tross av at det finnes flere digitale kompetansemiljøer i fylket, slik som Center for Cyber and information Security and the Cyber Defense, har ikke reiselivsnæringen i Oppland klart å utnytte mulighetene som ligger i økt bruk av digital teknologi. Det er derfor behov for å styrke digitaliseringens rolle i reiselivsstrategien som en drivkraft for innovasjon og produktutvikling, og Ofk ønsker å lære av god praksis fra andre europeiske partnere når det gjelder hvordan digitale realiteter kan styrke reiselivsnæringen.

Oppland vil dele erfaringer og presentere god praksis innenfor cyber-industry. Fylkeskommunen også har vært tungt involvert i å utvikle, bruke og finansiere ny teknologi innenfor kulturminneforvaltningen. Ofk skal organisere en to dagers studietur og et teknisk møte i Desember 2019, og vil da formodentlig presentere cyber-industri og bruk av teknologi innenfor kulturminneforvaltningen.

Destinasjonsselskaper, regionråd, Senter for Reiselivsforskning på Lillehammer, kunnskapsparker, Innovasjon Norge og NTNU inngår i en regional stakeholdergruppe som skal etableres i tilknytning til prosjektet. Denne gruppen skal støtte gjennomføringen av prosjektet gjennom å definere forbedringsbehov, identifisere god praksis fra egen region og vurdere anvendeligheten av god praksis fra de europeiske partnerne. Et utvalg av disse aktørene vil også delta på workshoper og studieturer i de andre partnerregionene.

Norsk prosjekteier

Oppland fylkeskommune

Prosjektperiode

01.06.2018 - 31.05.2021

Budsjett

Norsk bidrag: 196 000 €

Total: 1 957 745 €

Andre partnere

Auvergne-Rhône-Alpes Tourism Grand Paradis Foundation University of Pécs Surrey County Council Oppland County Authority Aragon Institute of Technology Innovalia Association Kujawsko-Pomorskie Voivodeship NHTV Breda University of Applied Sciences