DIM

Syftet med detta projekt är att öka kompetensen hos personalen i de tillverkande små och medelstora företagen och förstärka deras konkurrenskraft samt att bygga upp gemensamma innovations- och utbildningsmiljöer som kan erbjuda programområdets näringsliv och andra aktörer spetskompetens inom produkt- och produktionsutveckling.

Målet med detta projekt är att förbättra den globala konkurrenskraften hos små och medelstora tillverkande företag genom ibruktagande av informationsteknologi inom hela affärskedjan börjande från marknadsföring/ försäljning, produktplanering/design och tillverkning.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Narvik

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 1 257 000 Kjell

Total: 944 384 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Luleå tekniska universitet