e-CREATE

Mens offentlig politikk på den ene siden bruker betydelige ressurser på å fremme kulturelle, naturbaserte og historiske turismeruter, svikter den når det gjelder å styrke konkurransekraften til små og mellomstore reiselivsbedrifter langs de samme rutene.

e-CREATE skal resultere i implementeringsplaner, politikkanbefalinger, økt kapasitet og konkurransekraft i næringen, samt piloterfaringer fra bruk av IKT-verktøy.

Prosjektet springer ut av regioner som er medlem av det europeiske Transromanica and CrossCulTour-nettverket. Partnerskapet omfatter 13 organisasjoner fra 10 land.

Sør-Trøndelag fylkeskommune er norsk partner i prosjektet.

Prosjektets fulle navn er Cultural Routes Entrepreneurship and Technologies Enhancement

Norsk prosjekteier

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Prosjektperiode

02.01.2012 - 31.12.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1134056 Kjell

Total: 1999983 €

Andre partnere

Ústí Region, CZ
Niverlan, FR
Province of Modena, IT
Region of Lombardia IT
South Transdanubian Regional Development Agency, HU
TRANSROMANICA Association, DE
Association of Municipalities of Sousa Valley, PT
Malopolska Regional Development Agency, PL
Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring Co, PL
Donegal County Enterprise Board, IE
Castilla & Leon Regional Authority, ES