ECOPRODIGI

ECOPRODIGI – Eco-efficiency to maritime industry processes in the Baltic Sea Region through digitalisation

Østersjøregionen er blant klodens mest trafikkerte og sårbare havområder. Shipping ei regionen er kraftig regulert og en samlet industri settes under press for å møte disse reguleringene. Videre er innbyggerne i regionen i økende grad opptatt av å redusere det miljømessige fotavtrykket fra shipping i nære kyst- og havområder. Maritim industri i regionen møter dessuten stadig sterkere global konkurranse.

Det er med andre ord nødvendig å styrke verdiskapingen, samtidig som industrien reduserer ressursbruk, utslipp og forurensing.

ECOPRODIGI møter både miljømessige og økonomiske utfordringer ved å styrke bærekraften i hele skipets levetid, fra design og skipsbygging til lasting og skipsfart. Gjennom prosjektet skal partnere fra hele Østersjøregionen avdekke forbedringsområder langs hele den maritime verdikjeder, samt utvikle og teste digitale løsninger for bedre overvåkning, visualisering og optimalisering av industriprosesser i maritim sektor.

ECOPRODIGI er et flaggskip-prosjekt for EUs strategi for Østersjøregionen (EUSBSR).

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Sørøst-Norge

Kontakt

  • Kenn Steger-Jensen

    Høgskolen i Sørøst-Norge

    +45 24 20 50 94

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2017 - 30.09.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 141 125 €

Total: 4 240 000 €

Prosjektnettside

http://ecoprodigi.eu/

Andre partnere

Aalborg University Copenhagen (DK)

Chalmers University of Technology (SE)

University of Southern Denmark (DK)

Carina Solutions Oy (FI)

Centrum Balticum Foundation (FI)

Danish Maritime (DK)

DFDS AS (DK)

Island Ferry Secretariat (DK)

Klaipeda Science and Technology Park (LT)

Meyer Turku Ltd (FI)

Machine Technology Center Turku Ltd (FI)

OSK-Ship Tech AS (DK)

Kockum Sonics AB (SE)

Logimatic Solutions AS (DK)

Sininen Polku Oy (Fi)

RISE Research Institutes of Sweden (SE)

JSC Western Baltic Engineering (LT)

Vessel Performance Solutions Aps (DK)

J. Lauritzen (DK)