ECOREGIONS

Prosjektet har sitt utspring fra det europeiske nettverket Rur@ct (European Regions for Rural Innovation) og har også tilknytning til det Brussel-baserte nettverket for forskning og innovasjon – ERRIN. Prosjektet har identifisert gode eksempler allerede under planleggingsfasen, og går langt i å utvikle planer og mekanismer for hvordan god praksis kan overføres.

Partnerskapet omfatter 11 organisasjoner fra 10 land, hvorav omtrent halvparten representerer lokale eller regionale myndigheter, samt energi-organisasjoner, regionale utvikingsselskaper og handelskamre.

Hordaland fylkeskommune (HFK) er norsk partner i prosjektet. I søknaden legges det vekt på at Hordaland er en energiproduserende region, som også fokuserer på utvikling av mindre utforskede fornybare energikilder. Det vises også til hvordan dette er forankret i den regionale klimahandlingsplanen.

Norsk prosjekteier

Hordaland fylkeskommune

Prosjektperiode

02.01.2012 - 30.06.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 720607 Kjell

Total: 1560970 €

Andre partnere

Regionförbundet Jämtlands län, SE
Eszak-Alfold Regional Energy Agency, HU
District Office Forchheim, DE
State Development Corporation of Thuringia, DE
Kainuun Etu Ltd, FI
Regional Council of Limousin, FR
CREMONA CHAMBER OF COMMERCE, IT
Malta Intelligent Energy Management Agency, MT
ERRIN – European Regions Research and Innovation Network, BE