eHealth in the Northernmost Regions of Europe

Syftet med förstudien är att definiera gemensamma utvecklingsområden inom telemedicinska området för rehabilitering/vård i hemmet på Nordkalotten.

 

Prosjektperiode

01.01.2002 - 31.07.2002

Budsjett

Total: 25298 €