Enecon

Prosjektet ledes av forsker Olaf Foss ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Det overordna målet for Enecon-prosjektet er å bidra til å redegjøre for betydningen av det europeiske perspektivet på territoriell utvikling og samhold.

Norsk prosjekteier

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Prosjektperiode

01.09.2012 - 01.07.2013

Budsjett

Total: 297210 €

Prosjektnettside

http://www.rha.is/enecon/

Andre partnere

University of Eastern Finland – Karelian Institute – FI
University of Akureyri – IS
Royal Institute of Technology – SE
University of Tartu – EE
State Regional Development Agency – LV
Research Institute of Territorial Planning of Vilnius Gediminas Technical University – LT
Danish Centre for Spatial Planning – DK