Energi i kaldt klima

Samarbeid om å mobilisere og forene forsknings- og næringslivskompetansen innen fornybar energi på Nordkalotten. Målsettingen med prosjektet er å etablere en permanent møteplass/ forum som skal stimulere til forskningssamarbeid og innovasjon samt til utvikling av nye produkter. En målsetting er også å gjøre det enklere for små bedrifter å komme i inngrep med FoU-institusjoner og storbedrifter, for dermed å kunne ta del i utviklingen og øke bredden i samarbeidet.

Prosjektet er en videreføring av Interreg-prosjektet ”Center of Expertise for Energy in Cold Climate” som kartla grunnlaget for samarbeid, etablerte samarbeidsnettverket og dannet prosjektidegrupper innen vannkraft, bioenergi, solenergi, vindkraft og energieffektivisering.

 

Norsk prosjekteier

Bedriftskompetanse AS

Prosjektperiode

01.11.2009 - 31.10.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 1.238.000 Kjell

Total: 607.190 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Høgskolen i Narvik
Norut Narvik
Samkommun för Utbildning Lappia, Tornio
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune