Energiøkonomiske trehus for Nordvest Russland

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Narvik

Kontakt

  • Roaldset, Eigil

Prosjektperiode

25.06.2010 - 31.12.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 1203000 Kjell

Total: 316227 €