Engasjer mer!

Gjennom prosjektet vil kommunene Uddevalla og Fredrikstad, med støtte fra Kommunenes Sentralforbund (KS), SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) og høyskolen i Østfold, videreutvikle metoder og verktøy, samt gjennomføre studier i større skala enn tilfellet var i MSM. Dermed øker effektene av prosjektet i de to byene, samtidig som metodene forfines og kvalitetssikres. Overføringsverdien til andre norske og svenske kommuner vil dermed styrkes.

Norsk prosjekteier

Fredrikstad kommune

Prosjektperiode

01.09.2011 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 5 318 000 Kjell

Total: 1425000 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Fredrikstad kommune