ESPON TEDI

Publiseringsdatoer

  • 11. mai 2009
  • 13. juli 2009
  • Utkast sluttraport: 11. januar 2010
  • Sluttrapport: 12. mai 2010

Norsk prosjekteier

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prosjektperiode

01.02.2009 - 30.04.2010

Budsjett

Total: 209800 €