Et mer funksjonelt vegnett i öst-vest-retning i Jämtland/Trøndelag

Kompetensutveckling och bättre användning av resurser ska bidra till en bättre infrastruktur som stärker näringslivet och gör det attraktivt att bo och leva i regionen. Nyttjande av restprodukter från olika verksamheter ska stärka dessa verksamheter och nyttjandet av naturresurser i regionen ska bli mer lönsamma. Ett mer funktionellt vägnät gynnar också turismen.

Norsk prosjekteier

Statens vegvesen

Kontakt

  • Rehman, Peter

    Nope

    +46(0)70-693 93 37

Prosjektperiode

01.02.2008 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 90 000 Kjell

Total: 298328 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Vägverket Region Mitt
– Statens vegvesen, Region Midt-Norge, Sør-Trøndelag distr.kontor