EVUE

EVUE utvikler integrerte, bærekraftige strategier for å legge til rette for økt bruk av elektriske kjøretøyer i europeiske byer. Målet er å bidra til å nå EUs målsetninger i forhold til luftkvalitet og miljø, samt å styrke byenes attraktivitet og konkurransekraft.

EVUE skal blant annet finne og formidle gode løsninger på sentrale utfordringer som manglende offentlig endringsvilje, mangel på infrastruktur, teknologi og gammeldagse økonomiske modeller.

Norsk prosjekteier

Oslo kommune

Prosjektperiode

11.12.2009 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 223261 Kjell

Total: 653 752 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Beja, Portugal
Lisboa, Portugal
Katowize, Polen
Frankfurt, Tyskland
London, UK
Madrid, Spania
Stockholm, Sverige
Suceava, Romania
Zografu, Hellas