FAIR

FAIR – Flood infrastructure Asset management and Investment in Renovation, adaptation and maintenance

Hovedmålet til FAIR-prosjektet er å redusere faren for oversvømmelse i Nordsjø-regionen ved å forbedre ytelsen på flomvern-infrastruktur. 

Oversvømmelse er en stor risiko for liv og økonomisk skade. Flomvern er regionens hjørnestein i strategien om å redusere disse risikoene. Mange av infrastrukturene, som diker, sluser og demninger, er derimot i aldring og dermed er ikke ytelsen på ønsket nivå. Denne infrastrukturen trenger renovering, tilpasning og vedlikehold.
FAIR-prosjektet skal demonstrere kostandseffektive metoder for oppgradering og vedlikehold, optimalisering av investeringer på tvers av landegrenser, samt forbedre det tekniske designet. En transnasjonal tilnærming anses som sentralt for å akselerere læring og kunnskapsoverføring.

Prosjektet bygger på tidligere Interreg Nordsjø-prosjekter, blant annet MARE og SAWA, og det siste innen forskning. FAIR skal guide fullskala implementering av armering, oppgradering og vedlikeholdsprogrammer av diker, sluser, demninger, flomporter og pumpestasjoner i Storbritannia, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige.

Norsk prosjekteier

Norges vassdrags- og energidirektorat

Prosjektperiode

01.12.2015 - 30.06.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 20 000 €

Total: 4 593 750 €

Andre partnere

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (NL)
Afdeling Kust (BE)
Länsstyrelsen Skåne (SE)
Kystdirektoratet (DK)
Sayers and Partners LLP (UK)
Stichting IHE Delft (NL)
Stichting Deltares (NL)
Triple Bridge BV (NL)
Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (DE)
Technische Universitaet Hamburg- Harburg (DE)