FEM 2020 – Klimadrevet utvikling

FEM står for fornybar energi, energieffektivisering og miljø. Prosjektet bygger på det grenseoverskridende nettverket i de tidligere prosjektene og er således både en videreføring av nettverket med felles aktiviteter, og en forberedelse for å levere innhold til innovasjons-, klima- , miljø- og energipolitikken i kommende Interreg-programperiode (2014-2020), i samsvar med Styringskomiteens tidligere bestilling.

Konkurransefortrinn

Partene vil stake ut veien mot videre grenseoverskridende samarbeid fra 2015 ved å se på saker, problemer og oppgaver i grenseregionen, knyttet til dens konkurransefortrinn. Dette skal mellom annet gjøres med en tidlig analyse av innhold og konsekvenser av EUs kommende Energieffektviseringsdirektiv.

Den norske regjeringen la i november 2011 fram en proposisjon hvor den tilrår at EUs energidirektiv blir en del av EØS-avtalen. Det er grunn til å vente at direktivet vil få store konsekvenser for så vel forbrukere, bedrifter og myndigheter på alle nivå.

Klimadrevet region

Partene ønsker å bidra til at Indre Skandinavia framstår som en velfungerende klimadrevet region – en region der naturvitenskapelig kunnskap om sannsynlig og truende global oppvarming benyttes som en strategisk mulighet for vekst og utvikling. Partene har også som mål at grenseregionen Indre Skandinavia på utvalgte områder skal være så framstående at grenseregionen oppnår nasjonal- og internasjonal annerkjennelse.

 

Norsk prosjekteier

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Prosjektperiode

01.07.2013 - 31.08.2014

Andre partnere

Prosjektleder
Trine Kopstad Berentsen