Filmbågen B – Nätverk och kommunikation

Filmpool Nord och POEM har väl fungerande register på nätet. FilmCamp och Film i Västerbotten, Rovaniemi samt den samiska regionen saknar i dagsläget väl fungerande register. Detta projekt ska inventera regionernas/ parternas infrastrukturer samt föra in dem i ett gemensamt och nytt register, utifrån den tekniska plattform som är utvecklad hos Filmpool Nord. Registret ska tekniskt vara utvecklat så att det kan administreras från samtliga partners. Projektets produkter dvs register och medieplattform är på engelska, för att ge nuvarande och kommande internationella kunder bästa möjliga ingång till den nordliga regionen. Syfte Projektet ska skapa ett gemensamt register för filmarbetare och bolag. Det befintliga registret hos Filmpool Nord ska vidareutvecklas så att det täcker samtliga regioner. Projektet ska även utveckla en medieplattform/ portal för projektet och dess samarbetspartner Mål Projektet har skapat ett gemensamt och väl använt register, som innehåller filmarbetare, filmservicebolag och produktionsbolag. Projektet har en väl fungerande och väl använd medieplattform/ portal för information och kommunikation.

Norsk prosjekteier

FilmCamp AS

Prosjektperiode

01.08.2008 - 30.07.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 595 784 Kjell

Total: 645 249 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

POEM Film i Västerbotten
Saamelaisalueen koulutuskeskus