Finding new areas of music collaboration in the Barents region (forprosjekt)

Målet med forstudien er å finne nye samarbeidsformer innnenfor musikk på Nordkalotten. Det vil være et særskilt fokus på å finne partnere i Nord-Finland. Man skal jobbe fram en søknad for et større prosjekt till nesta programperiode.

Prosjektperiode

01.08.2013 - 31.03.2014

Budsjett

Total: 16500 €

Andre partnere

Oulun kaupunki
LINN – kultur i Troms
Musikk i Nordland
Scene Finnmark
Nordnorsk jazzsenter