Food Port

Food Port skal bidra til å utvikle Nordsjøregionen til det beste clusteret i Europa med tanke på matprodukter levert via effektive, bærekraftige og grønne transportsystemer. Food Port-partnerskapet består av lokale myndigheter, kunnskapsmiljøer, matindustri og havner i fem land.

Norsk prosjekteier

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS

Prosjektperiode

01.09.2010 - 30.08.2013

Budsjett

Total: 4 466 143 €

Andre partnere

Province of West Flanders
VOKA Chamber of Commerce West-Flanders
Port of Zeebrugge
Port of Oostende
University of Southern Denmark
Port of Esbjerg
Port of Odense
The Development Council of South Jutland
Port of Kristiansund and Nordmøre IMC
Region Västra Götaland
Chalmers University of Technology
Port of Göteborg AB
University of Hull Logistics Technology Group
South Holland District Council
South East Scotland Transport Partnership (SEStran)