FoodNexus Nordic

Helse, miljø og sikkerhet, smitterisiko og tilgang til sunne matvarer er sentrale utfordringer for den globale næringmiddelindustrien. Disse utfordringene må møtes av nye ideer. For å oppnå den ønskede utviklingen må bransjen sikres tilgang til talenter og dyktige entreprenører. FoodNexus Nordic har som mål å skape mer innovasjon, bedre kompetanse og sterkere nettverk i næringsmiddelindustrien gjennom grenseregionalt samarbeid.

Prosjektet skal skape et stort og robust nordisk innovasjonsnetverk for matvarer, et såkalt Co-Location Centre (CLC). Nettverket skal legge til rette for mer samarbeid og et tydeligere nordisk fotavtrykk i relevante europeiske prosesser. Prosjektet har også som mål å styrke innovasjonskraften i små og mellomstore bedrifter og utvikle utdanninger innen næringsmiddelinnovasjon.

Norsk prosjekteier

Nofima AS

Prosjektperiode

01.07.2015 - 30.06.2017

Budsjett

Norsk bidrag: 1 000 234 Kjell

Total: 3 965 904 €

Andre partnere

Nofima AS, Københavns universitet, Danmarks Tekniske Universitet Fødevareinstituttet, Malmö högskola, Högskolan i Kristianstad, LI Service AB (Livsmedelsföretagen), SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Skånes Livsmedelsakademi, Packbridge AB, Sveriges Lantbruksuniversitet, Västra Götaland, Region Halland, Agro Business Park, Chalmers tekniska Högskola, Aarhus Universitet, Högskolan i Halmstad, Eslöv kommun og Region Skåne.