Forprosjekt Jernbane Rovaniemi – Kirkenes

Forprosjektets mål er å få fram et realistisk bilde av de internasjonale og nasjonale momentene som kan støtte bygging av en jernbane fra Rovaniemi till Kirkenes. Videre er målet å sammenligne forskjeller og hindringer i forholdet mellom veg- og jernbanetransport. Forprosjektet skal også peke på nødvendige planprosesser og finansieringsmodeller og øke bevisstheten omkring jernbaneprosjektet på nasjonalt nivå både i Finland ogh Norge.

Norsk prosjekteier

Kirkenes Næringshage AS

Kontakt

Prosjektperiode

01.03.2011 - 31.03.2012

Budsjett

Total: 62500 €

Andre partnere

Kirkenes Næringshage AS