Forretnings-relasjoner

I prosjektet inngår en rekke arrangementer og aktiviteter som skal bidra til at det etableres kontakt mellom ulike bedrifter og miljøer. Vi legger med andre ord til rette for at du kan bygge videre på ditt nettverk. Som registrert bedrift vil du motta informasjon og invitasjoner til de forskjellige aktiviteter i prosjektet. Av aktiviteter som kommer kan vi nevne: – Kontaktpartneriat både i Norge og Sverige. Her kan du fremme ønsker i forkant om hvilke bedrifter du ønsker å møte. Andre bedrifter kan fremme ønske om akkurat din bedrift. – Næringsseminar holder deg oppdatert om aktuelle næringsrelaterte temaer – Regional utviklingskonferanse – Kursvirksomhet med kompetanseutvikling i praksis

Norsk prosjekteier

Innovasjon Gardermoen

Kontakt

  • Finbraaten, Tone

Prosjektperiode

01.01.2003 - 31.12.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 3300000 Kjell

Total: 678400 €