Forstudie Destination Røros

Kommunene vil gjennom prosjektet utvikle en ny destination sammen. Et hovedspørsmål er et fungerande infrastruktur. Det finnes mye erfaring på å ta imot og arrangere reiser fra Europa til området. I forstudien vil fokuset være å undersøke mulighetene for å etablere reiser med fly til Röros. Det finnes flere utredninger fra tidligere som skal analyseres og sammenlignes for den nye destinasjonen. I arbeidet med å utvikle en ny destination kommer prosjektet til å se på et passende utvalg aktiviteter, finne transportløsninger samt se på hvilke foretak og organisasjoner som kan delta i en satsning på utlandsmarkedet.

Norsk prosjekteier

Tydal Kommune

Kontakt

  • Rognerud, Hedvig

Prosjektperiode

01.01.2003 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 290000 Kjell

Total: 48230 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.tydal.kommune.no/