Forstudie – Gränspendel

Norsk prosjekteier

Østfold kollektivtrafikk

Kontakt

Prosjektperiode

09.01.2003 - 31.03.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 22000 Kjell

Total: 9328 €