Forstudiet Bit

Forstudiet skal utvikle en prosjektplan som kan ligge til grunn for en søknad om et hovedprosjekt knyttet til styrking av tre-clusteret i Indre Skandinavia. Forprosjektet vil arbeide aktivt for å forankre prosjektet i næringsliv, offentlige aktører, utdanningsinstitusjoner og FoU-miljøer.

Norsk prosjekteier

Tretorget AS

Prosjektperiode

01.03.2008 - 31.12.2008

Budsjett

Norsk bidrag: 200.000 Kjell

Total: 48943 €

Mer om prosjektet