GAPTA – Sydsamiske drakter i Norge og Sverige

Ett tidigare utvecklingsprojekt inom sameslöjden som pågick under den föregående programperioden Interreg Åarjelsaemien ? Vätnoehprojektet- gjorde en kartläggning av de inventeringar och dokumentationer som gjorts inom det sydsamiska området, både på norsk och svensk sida. Som ett resultat av det arbetet föreslogs en fortsättning av arbetet och en utvidgning av den dokumentation som gjorts så att även den samiska bosättningsområdet i Norge tas med.

Norsk prosjekteier

Saemien Sijte

Kontakt

  • Lyngman, Susanne

    +47 74 15 15 22

Prosjektperiode

01.01.2003 - 30.06.2004

Budsjett

Norsk bidrag: 315000 Kjell

Total: 66780 €