Giellagáldu

Dette er et videreføringsprosjekt av nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk – Sámi Giellagáldu. Formålet med dette prosjektet er å styrke og øke bruken av samiske språk på ulike type arenaer, og styrke og revitalisere kulturen og kulturarven innenfor Sápmi programmets virkeområde.

Den helhetlige visjonen med prosjektet er ikke bare at de samiske språkene skal opprettholdes i fremtiden, men også at de samiske språkene utvikles og at man får økt bruk av samisk på alle språkarenaer i Norge, Sverige, Finland. For å oppfylle visjonen er prosjektets hovedmål å sikre fast finasiering til Sámi Giellagáldu – Nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk.

Prosjektets delmål omhandler språksamarbeidets praktiske sider og resultater. Det grenseoverskridende samarbeidet organiseres slik at det blir tatt hensyn til hvert språks spesielle behov, utfordringer og ressurser. Under prosjektet skal Sámi Giellagáldu utarbeide ny terminologi, utarbeide nye normeringer til de samiske språkene, tilby stedsnavntjenester, tillby språkråd til språkbrukere og på den måten opprettholde bruk av samisk språk og minimere majoritetsspråkenes påvirkning.

Norsk prosjekteier

Sámediggi – Sametinget

Prosjektperiode

01.08.2015 - 31.05.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 1 340 000 Kjell

Total: 3 105 955 €

Prosjektnettside

http://www.giella.org

Andre partnere

Sametinget (Sverige)