Gränsindex och Gräns-SWOT-analyser av gränsreg i Sverige-Norge