Gränsöverskridande fjällräddning

Prosjektperiode

19.05.2005 - 31.12.2006