Green Cruise Port

Gjennom prosjektet skal det utvikles handlingsplaner for å gjøre cruisehavner i Østersjøregionen grønnere, med hovedfokus på tilrettelegging for landstrøm og bruk av LNG. Bergen og omland havnevesen er norsk partner. Oslo havn er med som assosiert partner.

Norsk prosjekteier

Bergen og omland havnevesen

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2016 - 30.06.2019

Budsjett

Norsk bidrag: 152 100 €

Total: 2 761 750 €