Green highway

Samarbeid mellom Trondheim, Østersund og Sundsvall kommuner for å skape en grønn kyst til kyst-transportkorridor fra Østersjøen til Atlanterhavet, uten bruk av fossilt brennstoff. Den grønne transportkorridoren skal bidra til bærekraftig utvikling, bedring av klima, et attraktiv miljø for fastboende og turister og å utvikle forretningsmessige samarbeid på tvers av landegrensene.

Norsk prosjekteier

Trondheim kommune

Prosjektperiode

01.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 26.677.521 Kjell

Total: 2892530 €

Mer om prosjektet