GREEN

Projektet focuserar på skidanläggningar och kommer att genomföra aktiviteter i ett geografiskt avgränsat område men information, resultat, erfarenheter och inbjudningar kommer att spridas i hela Inre Skandinavien i första hand.

Projektet kommer inte att focusera på transport och infrastruktur frågor, utan hänvisa och samarbeta med andra projekt ex. Dalamats. De senaste årens allt större uppmärksamhet kring den pågående klimatförändringen påverkar också såväl investerare som anläggningsägare. Den klimatförändring som förutspås är i sig ett allvarligt orosmoln för vintersportorter. Därför finns det självklart ett incitament för destinationerna att kunna visa att de gör sin insats för att hindra denna utveckling.

Norsk prosjekteier

Trysil kommune

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2009 - 31.12.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 1 000 000 Kjell

Total: 555167 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Länsstyrelsen Dalarna