GreenGrowing

GreenGrowing skal styrke innovasjonskapasiteten og konkurransekraften i hagebruks- og drivhusindustrien i Nordsjøregionen. Blant målsetningene er minst 10 prosent reduksjon av CO2-utslipp, bedre klimastyring i drivhus og bedre utnyttelse av ny drivhusteknologi.

Kunnskap fra GreenGrowing-prosjektet skal gjennom en aktiv kommunikasjonsstrategi bidra til at næringen blir mer kostnadseffektiv og bærekraftig. Det skal blant annet etableres transnasjonale nettverk for små og mellomstore bedrifter, bransjeorganisasjoner og politiske nivåer for å sikre at kunnskapen utnyttes også etter prosjektperioden.

Norsk prosjekteier

Bioforsk

Prosjektperiode

01.10.2011 - 30.06.2015

Budsjett

Total: 4 063 954 €

Andre partnere

Høgskolen i Osnabrück
Landbruksuniversitetet i Sverige
Proefcentrum voor Sierteelt , Belgia
TNO, Nederland