GREI – Grønn utdanning i entreprenørskap og innovasjon

Torsta AB og Høgskolen i Nord-Trøndelag er prosjekteierne som skal samarbeide om å utvikle og forbedre kunnskap og pedagogiske tilnærminger i entreprenørskap og innovasjon i jord- og skogbruk. Prosjektet har også mål om å heve kunnskapsnivået hos naturbrukselever, studenter og gründere i grønne næringer. Prosjektpartnere er Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole på norsk side, mens Nordviks naturbruksgymnasium deltar fra svensk side av grensen.

Totalbudsjettet er på 579 209 euro. 50 prosent av prosjektbudsjettet er finansiert gjennom EUs fond for regional utvikling (ERDF) og norske Interreg-midler. Prosjektperioden er 3 år.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Kontakt

  • Sonja Ekker

    Høgskolen i Nord-Trøndelag

    +47 74 11 22 73

    Send e-post

Prosjektperiode

01.06.2015 - 31.05.2018

Budsjett

Total: 579 209 €