Grensefjellene – en arena for bærekraftig samhandling innen turisme

Om forstudien: I kjølvannet av klimaendringene forventer man økt etterspørsel etter turismeprodukter i fjellområdene i Jämtland og Trøndelag i årene framover. Det finnes et stort potensiale for å utvikle turisme ¨på tvers av landegrensene.

I de sårbare fjellområdene er det en utfordring å utvikle reiselivsnæringen uten å tære for hardt på naturressursene, samtidig som det er nødvendig å ta hensyn til reindriftsnæringen. Derfor vil forstudien utrede interessen og mulighetene for på en bærekraftig og langsiktig måte å utvikle reiselivsnæringen i fjellregionen rundt Sylene, slik at man også ivaretar andre interesser.

Forstudien skal fange opp interessentenes behov og ønsker både i Trøndelag og Jämtland. Om disse siden finner det interessant å samhandle, har forstudien også mandat til å utvikle en større prosjektsøknad til Interreg basert på prioriterte områder.

Norsk prosjekteier

Naboer AB

Kontakt

  • Adsten, Lennart

    Naboer AB

    +46 (0)70 320 04 69

    +46 (0) 70 320 04 69

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2009 - 15.07.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 189 500 Kjell

Total: 41202 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Trondhjems Turistforening