Grenseland/Gränsland 2005

Genom en samordning av de aktiviteter som planeras att genomföras under 2005 kan regionen marknadsföras som en enhet. En gemensam marknadsföring ökar identiteten av området Østfold-Fyrbodal (Bohuslän/Dalsland/Fyrstad) som en region och torde också ha större möjligheter att locka fler besökare till aktiviterna/arrangemangen som genomförs under år 2005. Vidare bör erfarenheter och effekter tas tillvara hur man i regionen upprätthåller de upparbetade samarbetet (nätverken), ökar besöksfrekvensen av turister även efter 2005 samt fortsätter att markandsföra området som en enhet.

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Kontakt

  • Johannesson, Geir

Prosjektperiode

08.01.2003 - 31.07.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 1618200 Kjell

Total: 2721000 €