Grenseløs bygdeutvikling, forstudie Blågrønne veien

Projektet undersöker möjligheterna för samordning av insatser som är angelägna för landsbygdsbefolkningen i gränsregionen med särskild betoning på gränshantverk och småskalig livsmedelsproduktion. Parallellt med detta ska ett koncept arbetas fram för att marknadsföra området som intressant ur turistsynpunkt. Detta ska ske bl a genom skyltning av sevärdheter och framtagning av informationsbroschyrer.

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Østfold

Kontakt

  • Dahl, Fredrik

Budsjett

Norsk bidrag: 160000 Kjell

Total: 38202 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.fylkesmann.no/Ostfold/