Grenseløs omsorg

Grenseoverskridende kommunalt samarbeid innen eldreomsorg og hjemmebaserte tjenester.
Noen resultatmål i prosjektperioden:
Utvikle virksomhetsmodeller og få kommunene til å inngå avtaler om permanent samarbeid;
Kartlegge behov og sammenligne løsninger;
Utvikle kompetansen til tjenestepersonell;

Norsk prosjekteier

Sør-Varanger kommune

Prosjektperiode

01.08.2009 - 31.12.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 430 000 Kjell

Total: 187 600 €

Mer om prosjektet