Grenseløse klassekontakter

I alt skal 54 klasser delta. Prosjektet skal arbeide med fire hovedtema: kultur, fritid, miljø og vår region i framtiden. Samarbeidet mellom skole og lokalsamfunn vil være et gjennomgangstema. Unsdersøkelser eller intervjuer gjennomføres på samme måte i de repsektive lokalsamfunnene for å danne grunnlag for diskusjoner og analyser av likheter og ulikheter i regionen sett fra ungdommenes perspektiv. Det er også interessant å særlig studere entreprenørskap, både i form av samarbeid me lokalsamfunn og næringsliv men også den delen som handler om initiativ, nyskjerrighet, oppdagerglede, kreativitet osv. I det andre samarbeidsåret avsluttes forskningsoppgavene og det gjennomføres besøk på hveranders skoler hvor forskningsresultatene og rapporter utveksles. Den mest spektakulere delen av programmet blir å spille opp de framtidsscenarier som har vokst fram som et resultat av de felles studiene.

Norsk prosjekteier

KS Sør-Trøndelag

Kontakt

  • Holthe, Asbjørn

Budsjett

Norsk bidrag: 746324 Kjell

Total: 158220 €

Prosjektnettside

http://www.ks.no/

Ekstern prosjektinfo

http://www.komforb.ostersund.se/