Grenseoverskridende bedriftsutvikling

Ett representationskontor ska etableras i både Mo i Rana och i Lycksele och medverka till nyetableringar av företag och ökat affärsutbyte mellan regionerna. I vårt uppdrag ingår att skapa öst-västliga relationer som motvikt till de redan etablerade i nord-sydlig riktning. Det gör vi genom företagsbesök, nätverksbyggande, informationsspridning och kontaktskapande arrangemang. Den ökade oljeutvinningen i norska havet gör att norsk offshoreindustri går på högvarv. Tillkomsten av Mo i Rana Freeport, senare namnändrad till Mo i Rana Näringspark AS har öppnat nya affärsmöjligheter, vilket bland annat resulterat i ett flertal nya industrietableringar i Helgelandsområdet och expansionen fortsätter. I Västerbotten finns skogen, malmen och vattenkraften. Här har basnäringarna bidragit till en stark industritradition, framgångsrika tjänsteföretag och god tillgång på välutbildad arbetskraft. Många av företagen är idag världsledande inom sitt område. Tittar man på det geografiska avståndet mellan regionerna handlar det om blygsamma 55 mil från kust till kust. Men ser man till mönstret i de affärsmässiga relationerna så ligger regionerna ändå långt ifrån varandra.

Norsk prosjekteier

Rana Utviklingsselskap AS

Kontakt

Budsjett

Norsk bidrag: 540000 Kjell

Total: 314820 €